mallebabbe

Vrouwenkoor Malle Babbe

Voor meer informatie over dit koor, ga naar Vrouwenkoor Malle Babbe.

Repetitie: woensdag 9.15-11.45 uur
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem
Bel voor inlichtingen:
Anneke Quispel 023-5240968 /06 26840351
Linda Offerhaus 06 49644813
of stuur een email naar vrouwenkoor.mallebabbe@gmail.com

haarlemmer-olie

Gemengd koor Haarlemmer Olie

Van klassiek tot volksmuziek, smartlappen en kerkmuziek: dit 100 leden tellende koor draait er de hand niet voor om.

Repetitie: dinsdag 9.30-11.30 uur
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem
Bel voor inlichtingen:
Mirjam Dierckxsens 06-18300113 of
Lilian de Zeeuw, 023 5336336 / 06 24906842
of stuur een email naar koorhaarlemmerolie@gmail.com

hoe-gaat-het-ermee

Seniorenkoor
Hoe gaat het ermee?

Dit gemengde koor met 55+ leden is 135 stemmen sterk, het koor zingt de sterren van de hemel: mooie en leuke muziek van vroeger en nu.

Repetitie: vrijdag 10.00-12.00 uur
Remonstrantse Kerk, hoek Wilhelminastraat/Prins Hendrikstraat/Oranjekade, Haarlem
Bel voor inlichtingen:
Mieke Hessels 023-5311968 of
Ria Smit 023-5240993
of stuur een email naar: riasmit316@kpnplanet.nl


Wil je wél graag koorzingen, maar niet lid worden van een koor?  Kom dan eens zingen bij het knipkaartkoor